MAMORI MAF-E12 – NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Nồi chiên không dầu Mamori MAF-E12 là nồi chiên thế hệ mới Sử dụng công nghệ Rapid-air cho nhiệt độ được đối lưu tuần hoàn ở cường độ cao và liên tục lên bề mặt thực phẩm. Giúp thực phẩm vàng giòn bên ngoài mà bên trong chín vừa tới, giữ được dinh dưỡng và […]

X