Smartphone LG G4 và LG G3 chuẩn bị được lên đời Android 6.0

Smartphone LG G4 và LG G3 chuẩn bị được lên đời Android 6.0 Phiên bản Android 6.0 mới nhất đã xuất hiện trên một số điện thoại Nexus mới của Google, bây giờ đến lượt các nhà sản xuất khác nghiên cứu tích hợp chúng lên các sản phẩm của mình. Nếu bạn đang mong […]

X